Detekčné vozidlo Aliter

Detekčné vozidlo Aliter

Vozidlo od spoločnosti Aliter Technologies, ktoré ponúka zabudované „MMR“ (Mobilné Miesto Riadenia) prostriedkov VIMA a SILWA. MMR je určené na poskytovanie služieb informačných a komunikačných technológií samostatne, alebo v zostave malých tímov, s využitím vlastných prvkov pre zber a zdieľanie informácií zariadeniami VIMA a SILWA.