(Ne)tradičný štvornohý pomocník

(Ne)tradičný štvornohý pomocník

Robotika, robotizácia a roboty už dávno nie sú len doménou vedecko-fantastickej literatúry a filmov a od vzniku samotného pojmu „robot“, ktorý prvý krát zaznel v divadelnej hre Karla Čapka R.U.R. (Rossum´s Universal Robots), z roku 1920, prešli roboty veľmi dlhú a zaujímavú cestu. Zástupcovia tejto technologickej vývojovej vetvy vo svojich počiatkov svoje uplatnenie nachádzali najmä pri plnení potrieb ozbrojených síl, vesmírneho výskumu, alebo strojárskeho priemyslu kde dokázali efektívne nahradiť ľudí pre plnení opakujúcich sa úkonov. V posledných rokoch začína čoraz väčšiu popularitu v odborných kruhoch získavať napríklad tzv. roboticky asistovaná chirurgia, ktorá poskytuje nesporné výhody pre pacienta ako aj pre operatéra. V súčasnosti si však už roboty začínajú nachádzať cestu do takmer všetkých oblastí služieb a v neposlednom rade aj do ľudských domácností. Autonómne robotické vysávače alebo kosačky sú dnes už bežnou súčasťou ľudských životov a nikto sa už pri pohľade na tieto výdobytky techniky nepozastavuje.

Práve cestou vývoja autonómnych robotov sa rozhodla ísť trnavská spoločnosť Panza Robotics so svojím prototypom robotického psa s názvom Artaban. Na rozdiel od iných typov robotov nemá za úlohu suplovať človeka ale pomáhať mu ako člen tímu. Pes Artaban sa svojím dizajnom z dielne dizajnérskeho štúdia Pergamen, na rozdiel od konkurenčných typov ako napr. pes Spot spoločnosti Boston Dynamics, skutočne podobá na psa aj vďaka náčrtu hlavy, očí, ňufáka a stavbe končatín imitujúcich skutočného štvornohého miláčika. Rozsahom svojho možného využitia je taktiež podobný napríklad naozajstným záchranárskym psom, ale ich možnosti ešte ďaleko prekonáva. Artaban pomáha ako člen záchrannho tímu pri akciách, prieskume a čistení biologicky, chemicky a radiačne zamorených priestorov, obhliadkach priemyselných potrubí. Dokáže lokalizovať pomocou 3D skenovania trhliny a upozornovať na úniky nebezpečných látok.

Chod robotického psa Artaban zabezpečuje 14 pohonných jednotiek. Komponenty robota vyvíjal v spolupráci s MTS - Modern technology Systems a SPINEA. Základ pohonného aparátu predstavuje 12 motorov nachádzajúcich sa v skupinách po 3 v každej z končatín robota. Výrobca plánuje pridať do každej z končatín ešte po jednom motore, čo by robotovi umožňovalo vykonávať aj komplikovanejšie úkony, ako otvorenie dverí alebo posunutie prekážky. Orientáciu v priestore zabezpečuje okrem sústavy kamier a senzorov aj napríklad systém LIDAR, známy napríklad z autonómnych áut, pracujúci na základe merania vzdialenosti prostredníctvom výpočtu doby šírenia laserového pulzu odrazeného od snímaného objektu. Robotický pes Artaban je odolný voči poveternostným vplyvom a dokáže sa pohybovať aj v nespevnenom teréne so sklonom až do 20°.
Prvé testy už podľa vyjadrenia CEO spoločnosti Radoslava Balajku úspešne prebehli a malosériová výroba bude pripravená už na budúci rok. Budúci záujemcovia si budú môcť objednať modifikáciu a rôzne úpravy počnúc funkčnými súčasťami až po dizajn konkrétneho objednaného exempláru podľa svojich budúcich potrieb.

Robotického psa Artaban budete môcť popri iných zaujímavých exponátoch vidieť v rámci nášho podujatia ITAPA EXPO 2022 ktoré reprezentovali Slovensko na podujatí EXPO 2020 ktoré sa na prelome rokov konalo v Dubaji. Naše podujatie s podtitulom „Od Dubaja k Dunaju“ sa bude konať v dňoch 9-10 septembra 2022 na nábreží Dunaja v priestoroch nákupného strediska EUROVEA. Popri exponátoch, ktoré medzinárodná verejnosť mohla obdivovať v Dubaji budú pre návštevníkov pripravené pútavé prednášky a diskusie so zástupcami top slovenských technologických spoločností a ďalší zaujímavý program. 

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej adrese: itapaexpo.sk/