The 8th Continent Ⓡ

The 8th Continent Ⓡ

Projekt The 8th Continent Ⓡ svojím tvarom pripomína kvet plávajúci na vodnej hladine. Hlavný účel projektu je zachytávanie plastového odpadu z vodnej hladiny, využívanie energie prílivu na výrobu elektrickej energie, výskumné a vzdelávacie centrum.