Panza Robotics pes Artaban

Panza Robotics pes Artaban

Artaban pomáha ako člen záchranného tímu pri akciách, prieskume a čistení biologicky, chemicky a radiačne zamorených priestorov, obhliadkach priemyselných potrubí. Dokáže lokalizovať pomocou 3D skenovania trhliny a upozornovať na úniky nebezpečných látok.