Plávajúci kvet slovenskej architektky nebude len na okrasu

Plávajúci kvet slovenskej architektky nebude len na okrasu

Environmentálne organizácie a vedci zaoberajúci sa morskou biológiou a znečistením morí sa zhodujú, že situácia týkajúca sa znečistenia svetových oceánov a morí začína byť skutočne kritická. Hlavný problém pritom kvôli svojej ťažkej rozložiteľnosti predstavuje plastový odpad, jednorazové plasty, obaly, alebo zvyšky rybárskeho náradia. Podľa odhadov vedcov skončilo od roku 1950 v oceánoch a moriach viac ako 150 miliónov ton plastového odpadu, pričom na základe najnovšej štúdie WWF (World Wildlife Fund) v nich každoročne skončí až 11 miliónov ton plastového odpadu. Podľa odhadov vychádzajúcich z tejto štúdie navyše miera znečistenia do roku 2050 vzrastie až 4 násobne, pričom medzi najviac znečistené moria bude okrem iných patriť aj Stredozemné more, čo bude mať významný vplyv aj na európsky turizmus. Znečistenie plastovým odpadom pritom neohrozuje iba podmorský život, kde podľa vedeckých štúdií priamo ovplyvňuje minimálne 267 rôznych podmorských živočíšnych druhov, ale mikroplasty ako produkt postupného rozpadu plastového odpadu boli v rámci viacerých štúdií odhalené aj v telách a dokonca v krvnom obehu ľudí.

Znečistením oceánov a možnými východiskami sa zaoberajú vedecké kolektívy naprieč celý svetom a svojím unikátnym návrhom sa k hľadaniu riešenia rozhodla prispieť aj slovenská architektka Lenka Petráková, ktorá pracuje na pozícií senior dizajnér vo svetovo uznávanom ateliéri Zaha Hadid Architects. Jej návrh, s názvom The 8th Continent ešte síce neopustil výkres, ale už si stihol vyslúžiť prestížne ocenenie Grand Prix 2020 nadácie Jacques Rougerie a vyvolať veľký záujem odbornej verejnosti na svetovej výstave EXPO 2020, ktorá sa konala v Dubaji.

Plastový odpad väčšinou nezostáva na mieste svojho vzniku, ale pričinením oceánskych prúdov sa zhromažďuje v určitých oblastiach. Jedno z najväčších sústredení odpadu v Tichom oceáne si dokonca vyslúžilo názov Veľká pacifická odpadková záplata (Great Pacific Garbage Patch). Táto si vďaka svojej rozlohe až 1,6 milióna kilometrov štvorcových vyslúžila neslávne známu prezývku „Ôsmy kontinent“, čo poslúžilo ako inšpirácia pre názov návrhu Lenky Petrákovej a práve v tejto oblasti by mala byť stanica umiestnená. 

Projekt The 8th Continent  svojím tvarom pripomína kvet plávajúci na vodnej hladine a jednotlivé budovy v tvare okvetných lístkov stojacich na tykadlových plošinách sú perforované, čím sa zvyšuje ich odolnosť voči silným oceánskym vetrom.  Projekt pozostáva z viacerých častí a je navrhnutý tak, aby spĺňal viacero účelov. Hlavný účel projektu zabezpečujú bariéry určené primárne na zachytávanie plastového odpadu z vodnej hladiny, ktoré však zabezpečujú aj využívanie energie prílivu na výrobu elektrickej energie. Zber odpadu zabezpečuje zberač, v ktorom prebieha triedenie odpadu, jeho ekologická recyklácia  a uskladnenie nerozložiteľných častí. The 8th Continent  bude okrem svojej hlavnej funkcie zároveň slúžiť aj ako výskumné a vzdelávacie centrum na štúdium a prezentáciu tejto čoraz viac znepokojujúcej stránky vodného ekosystému a zahŕňa aj ubytovacie kapacity pre vedcov. 
Sústava vzájomne prepojených objektov sa bude vyznačovať aj svojou sebestačnosťou. Súčasťou projektu sú skleníky určené na hydroponickú kultiváciu rastlín, teda ich pestovanie bez použitia pevného substrátu, len s pomocou vodného roztoku obsahujúceho potrebné živiny. Tieto budú okrem produkcie potravín slúžiť aj na výskum týkajúci sa okrem iného úpravy morskej vody zbavovaním soli. Za účelom zavlažovania ako aj pre potreby posádky bude zhromažďovaná dažďová voda a na výrobu elektrickej energie bude popri energií prílivu využívaná aj energia slnka zachytávaná solárnymi kolektormi. 

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej adrese: itapaexpo.sk/