Priemyselným haváriám zabraňuje vodný dron so slovenskými koreňmi

Priemyselným haváriám zabraňuje vodný dron so slovenskými koreňmi

Mnohé široko rozšírené a dôležité priemyselné odvetvia zahŕňajú technologické operácie, ktoré si vyžadujú skladovanie kvapalín. Ide najmä o ťažbu, vodné hospodárstvo alebo odpadové hospodárstvo a na skladovanie kvapalín, často predstavujúcich toxické resp. zdraviu škodlivé odpadové produkty danej prevádzky, sú najčastejšie využívané nádrže nazývané odkaliská alebo aj lagúny. Pochopiteľné je vysoko žiadané eliminovať možné úniky týchto kvapalín a za tým účelom nasadiť účinné preventívne opatrenia v podobe detekcie týchto potenciálnych únikov. Tradične využívané metódy zisťovania netesnosti týchto nádrží sú väčšinou pomalé a vyžadujú značný zásah ľudského personálu, čím sa zvyšujú náklady, časové náročnosť a riziko ľudskej chyby. Všetky nádrže určené na zhromažďovanie toxických kvapalín sú od okolitej pôdy izolované syntetickou vložkou, ktorá obsah nádrže oddeľuje od okolitej pôdy- tzv. geomembránou. Tieto sú síce extrémne odolné voči chemickým látkam, ale sú náchylné na mechanické poškodenie, najmä vznik trhlín. Výsledky takýchto trhlín môžu byť katastrofálne a majú potenciál spôsobiť ekologickú katastrofu obrovských rozmerov. Svedkami obdobných ekologických havárií menšieho rozsahu v okolí viacerých priemyselných odkalísk, predstavujúcich pozostatky ťažby a priemyselnej výroby sme boli už viac krát aj u nás na Slovensku. 

Spoločnosť ELIS Technologies so sídlom v Írskom Dubline, za ktorou však stojí dvojica Slovákov, Tomáš Gregor a Maroš Miklas, práve za účelom predchádzania takýmto haváriám vyvinula autonómny dron eLagoon. Tento ponúka komplexný automatizovaný systém detekcie únikov, umožňujúci efektívne monitorovanie odkalísk, skladov kvapalín a nádrží. Kým doteraz bolo nutné pred prieskumom za účelom detekcie netesnosti danú nádrž vyprázdniť, dron eLagoon, v súčasnosti ako jediný na trhu, umožňuje vykonávať detekciu netesnosti na ponorenej membráne. Je preto použiteľný aj na kontrolu plne funkčného odkaliska. Dron je vyrobený z extrémne odolných materiálov takže umožňuje detekciu úniku aj v tých najtoxickejších nádržiach naplnených rádioaktívnymi kvapalinami, kyselinami a inými nebezpečnými látkami, ktoré by znemožňovali zapojenie ľudského personálu. 
eLagoon je vybavený technológiou 3D GPS e-Mapping, ktorá mu umožňuje vytvárať správy opatrené GPS súradnicami presne lokalizujúcimi objavené úniky. Tieto sú zároveň zaznamenané na blockchaine Ethereum, čo umožňuje prevádzkovateľovi predložiť na vyžiadanie príslušných orgánov, dôkaz o vykonanej kontrole a jej výsledkoch. Dron eLagoon taktiež pracuje veľmi rýchlo, kontrolu a detekciu vykonáva rýchlosťou až 1m² za sekundu, takže napríklad kontrola nádrže s rozlohou 30 000m² mu zaberie iba 8 hodín. Senzory dronu sú zároveň až 100-krát presnejšie, ako ktorákoľvek iná dostupná technológia, čo mu umožňuje objaviť úniky, ktoré boli predtým nezistiteľné. Týmto eliminuje riziko budúcich únikov. Tieto vlastnosti ho radia medzi špičku medzi obdobnými dostupnými produktami na trhu.

Dron eLagoon budete môcť popri iných zaujímavých exponátoch vidieť v rámci nášho podujatia ITAPA EXPO 2022 ktoré reprezentovali Slovensko na podujatí EXPO 2020 ktoré sa na prelome rokov konalo v Dubaji. Naše podujatie s podtitulom „Od Dubaja k Dunaju“ sa bude konať v dňoch 9-10 septembra 2022 na nábreží Dunaja v priestoroch nákupného strediska EUROVEA. Popri exponátoch, ktoré medzinárodná verejnosť mohla obdivovať v Dubaji budú pre návštevníkov pripravené pútavé prednášky a diskusie so zástupcami top slovenských technologických spoločností a ďalší zaujímavý program. 

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej adrese: itapaexpo.sk/