Ringo

Ringo

Najnovšia interiérová platforma Ringo spoločnosti Robotech Vision. Firma so svojou platformou a autonómnym navigačným systémom dosiahuje vynikajúce výsledky. Robot vie veľmi rýchlo autonómne prejsť kľukatú dráhu v interiéri ohraničenú mantinelmi. Úspešný je aj v prípadoch, keď musí pomocou 2D laserového scannera a algoritmov zmapovať miestnosť, pričom v nej zároveň zaznamenáva polohu prekážok a vizuálnych značiek. Rovnakú úlohu vie splniť aj v sťažených podmienkach - v hmle.