Sanitné vojenské vozidlo

Sanitné vojenské vozidlo

Terénny automobil špeciálny na prevoz chorých a ranených MB-G 280/300“ je predurčený primárne na použitie rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v prípade ohrozenia života a zdravia aj pre civilných pacientov.

Jedná sa o sanitné vozidlo vyhotovené v zelenej khaki farbe, postavené na podvozku Mercedes - Benz triedy G. Je určené na poskytovanie neodkladnej  zdravotnej pomoci pri život a zdravie ohrozujúcich stavoch a vybavené na úrovni vozidiel Rýchlej lekárskej pomoci. Okrem týchto akútnych stavov sa používa aj na prevoz ľahšie ranených alebo chorých pacientov, pričom podľa konfigurácie umožňuje prevoz troch až piatich pacientov naraz. Má samostatnú, hermeticky uzatvárateľnú zdravotnícku nadstavbu, ktorá s použitím špeciálneho filtra umožňuje jeho pôsobenie aj v priestore zasiahnutom chemickými a biologickými zbraňami. Komunikácia medzi nadstavbou a kabínou vodiča je zabezpečená prostredníctvom komunikačnej jednotky.

Jeho konštrukcia primárne pre vojenské podmienky umožňuje jeho nasadenie v sťažených terénnych podmienkach ako i prevádzku na zaplavených cestách a vodných prekážkach s výškou hladiny do 600 mm.