Sekcia ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR

Sekcia ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR

Prezentovať svoje služby príde aj Sekcia ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR. Vedomostný stánok PONOŠ, kde môžete získať informácie o práci v ozbrojených silách SR a zúčastniť sa aktivít zameraných na zvyšovanie pripravenosti obyvateľstva na obranu štátu. Okrem toho bude mať MO SR aj stánok REGRUTI, kde si budete môcť pozrieť statickú ukážku ručných zbraní od Síl pre špeciálne operácie.