Slovenská inovačná a energetická agentúra na ITAPA EXPO predstaví technológie na znižovanie energeti

Slovenská inovačná a energetická agentúra na ITAPA EXPO predstaví technológie na znižovanie energeti

Peter Blaškovits predstaví v bloku Innovate Slovakia možnosti a riešenia v súvislosti s aktuálnou energetickou krízou. Už tento víkend sa môžete prísť bezplatne poradiť o tom, ako znížiť spotrebu energie doma, vo firme, či v bytových domoch.

ITAPA EXPO sa uskutoční na nábreží Dunaja, na námestí M. R. Štefánika pri Eurovea 9. – 10. septembra 2022.

V súčasnosti je vysoko aktuálna otázka energetickej efektívnosti. Budete o nej hovoriť a prezentovať ju na ITAPA EXPO 2022?

Udržateľná budúcnosť je postavená na inováciách a efektívnom využívaní energie. A presne to sú aj nosné témy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ako na mnohé iné podujatia, aj na ITAPA EXPO prichádza SIEA s tým, že sa snaží upriamovať pozornosť verejnosti, podnikateľov aj verejnej správy na šetrenie energiami, využívanie obnoviteľných zdrojov, moderné technológie na báze vodíka a znižovanie energetickej závislosti, čo je aj vzhľadom na súčasnú zahranično-politickú situáciu nesmierne dôležité.

Čo budú hlavné body vašej prezentácie SIEA a na čo by ste chceli upriamiť pozornosť?

Okrem iného súčasťou expozície SIEA bude výstavno-poradenský stánok národného projektu Žiť energiou, kde odborní energetickí konzultanti budú bezplatne radiť, ako znížiť spotrebu energie v domácnostiach, firmách či bytových domoch a kedy, a či sa vôbec oplatí inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Nadšenci vodíkových technológií si budú môcť prezrieť športové vodíkové auto, ktoré zaujalo aj na Expo v Dubaji, a vodíkové vozidlo Toyota Mirai. ITAPA EXPO je príležitosť informovať o vodíkovej stratégii Slovenska, doterajších výsledkoch a ďalších plánovaných aktivitách.

V bloku Innovate Slovakia sa budem venovať otázke inovačného potenciálu Slovenska a skúsim odpovedať na tieto otázky. Od čoho závisí a kam sa radíme v porovnaní s krajinami EÚ? Čo robí štát preto, aby bolo Slovensko inovatívnejšou krajinou, aj v súvislosti s aktuálnou energetickou krízou? Čo by sme dokázali urobiť lepšie, aké sú prekážky aj plány, a čo môže urobiť každý z nás?

Ako vnímate inovačný potenciál Slovenska?

Slovensko ako pomerne mladá a pružná krajina Európy v sebe rozhodne má inovačný potenciál. Naša ekonomika je však závislá na spolupráci na niekoľkých úrovniach. Inšpiráciou z ekonomicky vyspelejších krajín nám môže byť spolupráca súkromného, akademického a štátneho sektora.

Čoraz viac sa nositeľmi inovačného potenciálu stávajú aj samosprávne kraje a zapojenie širokej verejnosti. Odborné podujatia, ako ITAPA EXPO 2022, vytvárajú platformu na komunikáciu všetkých záujmových skupín. A tá je zas podmienkou spolupráce a následného rastu ekonomiky krajiny.