Stane sa nabíjanie elektromobilov zadarmo realitou?

Stane sa nabíjanie elektromobilov zadarmo realitou?

Elektro-mobilita si získava celosvetovo čoraz viac fanúšikov vo všetkých vekových kategóriách. Takmer po každom väčšom meste naprieč zemeguľou sa preháňajú stovky elektrických kolobežiek a ľuďom postrádajúcim špičkovú kondíciu umožňujú elektrické bicykle dosahovať doposiaľ nedosiahnuteľné výsledky a méty. Najväčšiu pozornosť odbornej aj laickej verejnosti, ako aj najväčšie investície do výskumu a vývoja však pútajú elektrické autá, alebo aj elektromobily. Aj napriek pomerne komplikovanej a na suroviny náročnej výrobe elektrických akumulátorov predstavujú elektromobily skvelú alternatívu ku klasickým automobilom využívajúcim motor spaľujúci fosílne palivá. Na trhu je už dostupný veľký počet typov elektromobilov od rôznych automobiliek v takmer všetkých triedach, od miniatúrnych áut vhodných do mesta po veľké SUV. Aj keď si táto forma mobility získala už veľa priaznivcov, problém obmedzujúci využívanie jej plného potenciálu predstavuje stále pomerne riedka sieť nabíjacích staníc obmedzujúca reálny dosah resp. dojazd samotných elektromobilov. 

Práve tento problém sa rozhodol adresovať slovenský startup AgeVolt zastúpený spoluzakladateľom Jánom Zuštiakom, ktorý aj napriek svojej pomerne krátkej existencií púta v radoch odbornej verejnosti veľký záujem a od zahraničných investorov získala veľkorysé financovanie vo výške až 1,2 milióna eur. Na domácej pôde Age Volt spolupracuje na vývoji nových technológií a inovácií s Národným batériovým centrom a Slovenskou akadémiou vied.  

Výhodou fungovania konceptu AgeVolt je to, že využíva už existujúce energetické stanice budov a prepája nabíjanie elektromobilov s energomanažmentom budov, monitoruje aktuálnu spotrebu budovy a optimálne rozhoduje o výkone nabíjania a používatelia získavajú prehľadné správy o svojom nabíjaní. Vďaka aktívnemu monitorovaniu výkonu nehrozí preťaženie a „vyhodenie“ ističov, alebo prekročenie rezervovanej kapacity. Nabíjacie stanice AgeVolt je možné pripojiť do verenej siete nabíjačiek a nevyžaduje žiadne mesačné platby navyše za ich správu. Tvorcovia systému kladú tiež veľký dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a teda je možné ho prepojiť s fotovoltaickou sieťou využívajúcou solárne kolektory. Systém energomanažmentu AgeVolt je zložený z 2 elektromerov sledujúcich 2 zdroje energie prúdiacej do budovy, jeden meria výrobu elektriny z fotovoltaiky a druhy spotrebu elektriny z elektrickej siete. 

AgeVolt ponúka služby adaptované pre potreby biznis sféry aj pre domácnosti. Rozhranie pre biznis ponúka obrovské možnosti využitia pre podnikateľov. Je možné ho prepojiť s interným dochádzkovým systémom, zákazníckym, parkovacím či účtovným systémom. Je možné ho využiť aj na podporu vlastného biznisu- napríklad prepájanie výhod pre zákazníkov s nabíjaním (napr. pre víkendových hostí nabíjanie zadarmo, pri účte nad 50€ hodina nabíjania grátis a pod.). Pri verzií určenej pre domácnosti sú dostupné 2 režimy nabíjania. Prvý využíva len elektrinu z prebytovko fotovoltaiky a toto nabíjanie je teda prakticky zadarmo, pričom je možné nastavenie režimu prioritizácie nabíjania z fotovoltaického zdroja a vytvorenia rôznych nabíjacích profilov. Pri druhom režime ide o rýchle nabíjanie na maximálny možný výkon podporované elektrinou z elektrickej siete. Pre majiteľov domácich nabíjačiek ponúka AgeVolt taktiež možnosť zárobku, kedy majiteľ okrem nabíjačky na súkromné použitie umiestnenej napr. v garáži disponuje aj nabíjačkou, ktorú je možné zdieľať s verejnosťou a takéto nabíjanie majiteľovi zarába peniaze. Systém okrem samotného procesu nabíjania monitoruje aj aktuálnu spotrebu domu a priebežne dokáže „namiešať“ ideálny mix nabíjania podľa preferencií majiteľa. 

Nabíjačku AgeVolt budete môcť popri iných zaujímavých exponátoch vidieť v rámci nášho podujatia ITAPA EXPO 2022 ktoré reprezentovali Slovensko na podujatí EXPO 2020 ktoré sa na prelome rokov konalo v Dubaji. Naše podujatie s podtitulom „Od Dubaja k Dunaju“ sa bude konať v dňoch 9-10 septembra 2022 na nábreží Dunaja v priestoroch nákupného strediska EUROVEA. Popri exponátoch, ktoré medzinárodná verejnosť mohla obdivovať v Dubaji budú pre návštevníkov pripravené pútavé prednášky a diskusie so zástupcami top slovenských technologických spoločností a ďalší zaujímavý program. 


Viac informácií o podujatí nájdete na webovej adrese: itapaexpo.sk/