VRM simulátor

VRM simulátor

Spoločnosť Virtual Reality Media predstavila novú generáciu simulátorov virtuálnej reality pod názvom SDS- Software Defined Simulator. Tento predstavuje modulárnu tréningovú platformu s minimálnymi požiadavkami na hardvér umožňujúcu letecký výcvik budúcich pilotov na rôzne typy lietadiel. Poskytuje nebývalú úroveň vernosti simulovaného prístrojového vybavenia ako aj samotného „letu“ a umožňuje prepojenie viacerých simulačných platforiem v reálnom čase.