Vodíkový autobus už čoskoro možno aj vo vašom meste

Vodíkový autobus už čoskoro možno aj vo vašom meste

Slovensko spôsobilo na svetovej výstave EXPO 2020 so svojím prototypom vodíkového auta MH2 skutočný rozruch. Vozidlo ako vystrihnuté z futurologického časopisu zaujalo jedinečným dizajnom, technologickými parametrami aj jedinečným spôsobom uskladnenia vodíka v porovnaní s konkurenčnými prototypmi.

Aj keď je spomínané vodíkové auto z estetického aj funkčného hľadiska naozaj unikát a nejeden čitateľ by ho určite rád uvítal vo svojej garáži, ide zatiaľ iba o nie plne funkčný prototyp, ktorého zavedenie do skutočnej premávky ešte potrvá nejaký čas.

Slovenská spoločnosť ROŠERO-P so sídlom v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa so svojím konceptom vodíkového autobusu rozhodla viac priblížiť potrebám širokej verejnosti. Hromadná preprava osôb v rámci miest ako aj medzimestské spojenia formou autobusovej alebo vlakovej dopravy majú v porovnaní s individuálnou dopravou prostredníctvom osobných automobilov budúcnosť a sú v rámci rôznych kampaní čoraz viac stavané do popredia. Dôvodom je kombinácia rýchlo rastúcej hustoty obyvateľstva v mestách a napredujúcej klimatickej zmeny spôsobenej hlavne produkciou skleníkových plynov. Je jasné, že obmedzenie počtu áut pohybujúcich sa po mestách vďaka tomu, že ich majitelia budú využívať na svoje premiestňovanie mestskú hromadnú prepravu je jedným z riešení tohto problému. Mestské autobusy poháňané klasickými spaľovacími motormi sú čoraz viac nahrádzané hybridnými vozidlami, resp. autobusmi na plyn avšak práve vodíkové autobusy môžu práve vďaka nulovým emisiám predstavovať budúcnosť mestskej a medzimestskej dopravy.

Spoločnosť ROŠERO-P má dlhoročné skúsenosti s výrobou klasických ako aj elektrických nízko-kapacitných autobusov tzv. midibusov, na podvozkoch Mercedes a IVECO. Najnovší prírastok do ich rodiny autobusov je postavený na konvenčnom podvozku vozidla IVECO Daily a ponúka kapacitu 12 miest na sedenie, pričom je prispôsobený pre mestskú premávku a mohol by byť využívaný na menej vyťažených linkách. Pohon zabezpečujú vodíkové palivové články vyrábajúce prostredníctvom chemickej reakcie vodíka elektrickú energiu, ktoré následne poháňa elektromotor autobusu. Vďaka novej technológii ide o nízko-teplotné spaľovanie iba pri teplote do 80°C. Odvod prebytočného tepla vznikajúceho pri tejto reakcií, je zabezpečovaný patentovo chráneným výmenníkom tepla z dielne TUKE. Skladovanie vodíka pod nízkym tlakom je podobne ako pri vodíkovom aute MH2 zabezpečované priekopníckou technológiou jeho uskladnenia v rámci metal-hydridovej mriežky, ktorá vodík absorbuje do seba, a teda výrazne zvyšuje bezpečnosť jeho uskladnenia v porovnaní s klasickými tlakovými nádržami. V súčasnom prevedení je možné do týchto nádrží natankovať 5 kg vodíka čo autobusu umožňuje maximálny dojazd 150km. Tento je však možné predĺžiť pridaním dodatočných nádrží.

Ako naznačuje titulok, vodíkový autobus ROŠERO-P FIRST, by mohol byť už čoskoro zaradený do skutočnej prevádzky v slovenských mestách, keďže ide o plne funkčný prototyp. Skúšobná prevádzka bude predbežne prebiehať v rodisku autobusu, Spišskej Novej Vsi, ale záujem o zakúpenie prvých kusov už prejavil Košický samosprávny kraj, ktorý ich chce využívať v rámci mestskej hromadnej ako aj medzimestskej dopravy.

Za prototypom vodíkového autobusu ROŠERO-P FIRST stojí spoločnosť ROŠERO-P, na ktorej čele stojí výkonný riaditeľ Dalibor Dravecký, pričom vývoj technológie vodíkového pohonu vznikol v spolupráci so Strojníckou fakultou TUKE na čele s dekanom Ľubomírom Živčákom. Vodíkový autobus  budete môcť popri iných zaujímavých exponátoch zo slovenského pavilónu na podujatí EXPO 2020, ktoré sa konalo na prelome rokov 2021 -22  v Dubaji, vidieť v rámci nášho podujatia ITAPA EXPO 2022, ktoré sa bude konať v dňoch 9. - 10. septembra 2022 na nábreží Dunaja v priestoroch nákupného strediska EUROVEA.

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej adrese: itapaexpo.sk/