Vojenská hudba Banská Bystrica

Vojenská hudba Banská Bystrica

Z histórie Vojenskej hudby Banská Bystrica.

 

Prvý vojenský orchester bol v Banskej Bystrici založený približne v polovici 19.storočia a pôsobil pri Posádke jazdy a delostrelcov.

Vojenská hudba 26. pešieho pluku bolo jediné profesionálne teleso v Banskej Bystrici. Okrem účinkovania pri služobných príležitostiach účinkovala aj pri hudobno-divadelnej produkcii, usporadúvala orchestrálne a promenádne koncerty. Dirigenti si pozývali k spolupráci miestnych sólistov a ďalších hráčov na doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov potrebných k uvádzaniu veľkých symfonických diel.

 

Po 2. svetovej vojne bola vojenská hudba v roku 1949 premiestnená do  Košíc a neskôr delimitovaná.

 

V októbri roku 1956 bola v Banskej Bystrici opäť založená vojenská hudba pod  názvom Posádková hudba Banská Bystrica. Prvým dirigentom sa stal Imrich Gažovič. Vojenská hudba sa rýchlo zapojila do kultúrneho života mesta. Okrem koncertných vystúpení bolo hlavnou úlohou orchestra plnenie služobných povinností, ako sú vojenské pohreby, prísahy, uvítacie ceremoniály, pietne akty a podobne. V tomto období sa hudba zúčastňovala aj na nahrávkach v rozhlase i televízii.

 

Po rozdelení Československa a vzniku Slovenskej republiky prešla vojenská hudba niekoľkými reorganizačnými zmenami. V roku 1997 bola Posádková hudba Banská Bystrica prepodriadená pod velenie 3. zboru letectva  a protivzdušnej obrany vo Zvolene a v roku 2000 do podriadenosti Veliteľstva vzdušných síl.  Od 1. októbra 2004 je  Vojenská hudba Banská Bystrica súčasťou Veliteľstva posádky Bratislava.

 

Vojenská hudba Banská Bystrica je „určená svojou hudobnou produkciou k zabezpečeniu vojenských ceremoniálov podľa Pravidiel Diplomatického protokolu SR, pietnych aktov, slávnostných nástupov, vojenských pohrebov, slávnostných podujatí a iných reprezentačných aktivít v rezorte obrany a samozrejme aj ako reprezentačné teleso OSSR v rámci koncertných vystúpení  na verejnosti doma a v zahraničí. Tento rok Vojenská hudba Banská Bystrica oslavuje 65 výročie vzniku.

 

V súčasnosti je Veliteľom – dirigentom vojenskej hudby kapitán Mgr. art. Ján GOLIAŠ a jeho zástupcom je Vedúci starší dôstojník – dirigent nadporučík Mgr. art. Marek FLIMEL.